Zijn onze IT-processen effectief ingericht, kennen en beheersen we alle relevante risico’s?
Zo kunnen er talloze vragen leven ten aanzien van de beheersing van de IT; en niet alleen binnen uw organisatie! Het beantwoorden van deze vragen is een verstandige investering die zichzelf op niet al te lange termijn terugverdient. De kans op (nare) verrassingen wordt sterk verkleind en de bereikte adequate IT-kwaliteit bevordert de realisatie van uw organisatiedoelen. Generieke aspecten en meer specifieke zaken binnen de IT die om aandacht vragen zijn onder andere:

IT Risicobeheersing: het in kaart brengen van de risico’s die samenhangen met het gebruik van IT met als doel hierop (kosten)effectieve beheersmaatregelen te nemen. Het opzetten van een goede risicobeheersing kan bijvoorbeeld worden begonnen met het uitvoeren van een IT Risk Self Assessment, waarbij de (IT) specialisten uit uw onderneming samen de risico’s benoemen en rangschikken naar zwaarte. AssureIT Audit kan een dergelijke sessie voor u organiseren en begeleiden.

Data management: zijn de ‘kenmerken’ van de opgeslagen -gevoelige- data binnen uw organisatie bekend? Zijn de data adequaat geclassificeerd en zijn de daarbij passende beheersmaatregelen getroffen? Het gaat hierbij vaak niet om ‘rocket science’, maar de exercitie dient wel te zijn uitgevoerd. Bijvoorbeeld om in het geval van een datalek passend te kunnen reageren. Met de huidige Nederlandse en aanstaande Europese wet- en regelgeving op het gebied van data privacy wapent uw organisatie zich tegen forse financiële – en afbreukrisico op dit gebied.
AssureIT Audit helpt u graag om de benodigde inventarisaties uit te voeren en effectieve procedures op te stellen zodat u aantoonbaar ‘in control’ bent ten aanzien van de door u beheerde fysieke en digitale data!

IT beheersprocessen: het, met u, inrichten van de belangrijkste IT processen op dit gebied zoals Change Management en Incident – en Problem Management, conform de algemeen geaccepteerde ITIL standaarden.


IT data management